2% z dane


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE :

Na tejto stránke boli do 27.5.2018 uvedené neaktuálne tlačivá!
Všetci, ktorí začiatkom roku 2018 odviedli 2% zo svojej dane použitím tlačív z našej stránky (napr. podali Vyhlásenie na tlačive V2Pv15 namiesto V2Pv17) budú príslušným Daňovým úradom vyzvaní na podanie opravného vyhlásenia na aktuálne predpísaných tlačivách.
Po vyzvaní Daňovým úradom prosíme o zopakovanie procesu so správnymi tlačivami (dostupné nižšie) … v prípade predvolania nie je tam potrebné cestovať ale postačí prejednať telefonicky a opravné podanie je možné vykonať v podateľni ľubovoľného najbližšieho Daňového úradu alebo zaslať poštou.
Ďakujeme a ospravedlňujeme sa za komplikácie.

Bedmintonový klub Šamorín ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí venovali 2% zo svojich daní z príjmu za predchádzajúci rok v prospech našej organizácie.

Podporte aj v ďalšom roku rozvoj bedmintonu v Šamoríne a okolí venovaním 2% z Vašej dane.

Poukázané finančné prostriedky budú podobne ako v predchádzajúcom roku použité na zlepšenie tréningových a súťažných podmienok pre bedmintonovú komunitu v Šamoríne a okolí.


Údaje o prijímateľovi

IČO: 48413372
SID: nemáme (zostáva prázdne)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Bedmintonový klub Šamorín
Sídlo – Ulica: Bratislavská cesta
Súpisné/orientačné číslo: 35A
PSČ: 93101
Obec: Šamorín
 

Aktuálne tlačivá (pre rok 2018)

 1. [ŽIA38v17] … ŽIADOSŤ o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. [V2Pv17] … VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. [DPFOAv16] … DAŇOVÉ PRIZNANIE fyzických osôb TYP A
 4. [DPFOBv17] … DAŇOVÉ PRIZNANIE fyzických osôb TYP B
 5. [DPPOv17] … DAŇOVÉ PRIZNANIE právnických osôb

Postup krokov

 • ZAMESTNANCI, ktorí žiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  • Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti (TLAČIVO č.1) musí byť na druhej strane v bode VII. vyznačené krížikom (x) požiadanie zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia bude neskôr možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať).
  • Zaobstarajte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (TLAČIVO č.2). Na začiatku tlačiva vyplňte svoje údaje. V kolónke Rok (vpravo hore) musí byť uvedený rok 2017. Na konci prvého oddielu uveďte vypočítanú výšku sumy a dátum zaplatenia dane – oba údaje vypočítané / zistené z Potvrdenia o zaplatení dane (prvý bod tohoto postupu).
   Ak nie je použité predvyplnené tlačivo tak tiež v kolónkach 15-21 vyplňte hore uvedené údaje o prijímateľovi.
  • Do 30.04. doručte na Daňový úrad podľa Vášho bydliska originály oboch tlačív (Potvrdenie a Vyhlásenie).
 • FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete v prospech prijímateľa. Maximom sú typicky 2% a minimom 3 EUR.
  • Zaobstarajte si formulár Daňového priznania podľa typu fyzickej osoby:
   • Fyzické osoby TYP A … (TLAČIVO č.3)
   • Fyzické osoby TYP B … (TLAČIVO č.4)
  • Formulár riadne vyplňte. V príslušnej sekcii vyplňte horeuvedené údaje o prijímateľovi. Umiestnenie sekcie s údajmi o prijímateľovi podľa typu fyzickej osoby:
   • Fyzické osoby TYP A (TLAČIVO č.3) … strana 5 / VIII. oddiel
   • Fyzické osoby TYP B (TLAČIVO č.4) … strana 10 / XII. oddiel
  • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.).
 • PRÁVNICKÉ OSOBY:

  • Vypočítajte si z Vami platenej dane sumu, ktorú poukážete v prospech prijímateľa. Maximom je 1% a minimom 8 EUR.
  • Zaobstarajte si formulár Daňového priznania (TLAČIVO č.5) a riadne ho vyplňte (v sekcii na strane 9 / IV. časť vyplňte horeuvedené údaje o prijímateľovi).
  • Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.). Nezabudnite v termíne podania aj zaplatiť daň z príjmov.

Dôležité termíny

 • 15.2.2018 – posledný termín pre požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • 31.3.2018 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami
 • 30.4.2018 – posledný termín na podanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (na daňový úrad sa okrem Vyhlásenia podáva aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Linky


Poznámky

 • 3% namiesto 2% môžu odviesť zamestnanci a fyzické osoby v prípade že v predchádzajúcom roku odpracovali pre niektoré občianske združenie minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a spolu s ostatnými dokladmi podajú o tom vyhlásenie danej organizácie.
 • 2% namiesto 1% môže odviesť právnická osoba v prípade že v predchádzajúcom roku darovala minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
 • 90 dní má daňový úrad na prevedenie sumy poukázanej prijímateľovi (po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok)
 • Súhlas so zaslaním identifikačných údajov odosielateľa vybranému prijímateľovi je novinka platná od roku 2016 a na využitie tejto novinky je preto potrebné použiť tlačivá pre rok 2016 alebo novšie. V prípade udelenia tohoto súhlasu daňový úrad prijímateľovi neoznamuje sumu ale iba meno, priezvisko a adresu zamestnanca / fyzickej osoby resp. názov a sídlo právnickej osoby.