[Šamorínska bedmintonová liga]


Šamorínska liga 2018/01

Poradie najlepších v JANUÁROVOM kole (29 hráčov):

1.Meixner, 2.Halas, 3.Boris, 4.Borgula ml., 5.Putnoky, 6.-7. Gottgeisl, Bilic, 8.-11. Giertl, Blecha, Kašša, Borgula st. ...

Vylosovanie FEBRUÁROVÉHO kola (27 hráčov):

skupina A: Bilic, Halas, Meixner, Boris, Gottgeisl
skupina B1: Borgula st., Borgula ml., Kuna, Giertl, Nemčovič
skupina B2: Putnoky, Sýkora, Blecha, Hrdlík, Kašša
skupina C1: Luštík, Horváth, Krchniak, Štipák A.
skupina C2: Valachovič st., Valachovič ml., Štipák K., Guláš
skupina C3: Kršák, Adamovič, Procházka, Goduľová

Zmeny v lige:

2018/02 ... GODUĽOVÁ Lenka ... prihlásenie sa do ligy
2018/01 ... BIELČIK Roland ... odhlásenie sa z ligy (krátkodobo zo zdravotných dôvodov)
2018/01 ... CSENKEY Ladislav ... odhlásenie sa z ligy (krátkodobo zo zdravotných dôvodovy)
2018/01 ... VANČÍKOVÁ Jiřina ... odhlásenie sa z ligy (krátkodobo zo zdravotných dôvodov)
2018/01 ... NEMČOVIČ Bohuš ... prihlásenie sa do ligy
2018/01 ... PROCHÁZKA Branislav ... prihlásenie sa do ligy
2018/01 ... GULÁŠ Robert ... prihlásenie sa do ligy (opätovné po viacmesačnej prestávke)
2017/12 ... ŠTIPÁK Krištof ... prihlásenie sa do ligy
2017/11 ... ŠTIPÁK Adam ... prihlásenie sa do ligy
2017/11 ... BOKOR Robert ... odhlásenie sa z ligy (dlhodobo zo zdravotných dôvodov)
2017/10 ... KAŠŠA Jakub ... prihlásenie sa do ligy
2017/09 ... PUTNOKY Pavol ... prihlásenie sa do ligy (opätovné po viacmesačnej prestávke)


AKTIVITY NAŠICH HRÁČOV V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH:
(viac…)


Šamorínska liga 2017/12

Poradie najlepších v DECEMBROVOM kole (26 hráčov):

1.Halas, 2.Boris, 3.Meixner, 4.Giertl, 5.Borgula st., 6.-7. Putnoky, Borgula ml., 8.-11. Gottgeisl, Bilic, Blecha, Kuna ...

Vylosovanie JANUÁROVÉHO kola (29 hráčov):

skupina A: Halas, Putnoky, Meixner, Boris, Borgula st.
skupina B1: Kuna, Gottgeisl, Horváth, Giertl, Kašša
skupina B2: Bilic, Blecha, Borgula st., Valachovič ml., Kršák
skupina C1: Bielčik, Sýkora, Valachovič st., Štipák A., Procházka
skupina C2: Luštík, Vančíková, Adamovič, Štipák K., Nemčovič
skupina C3: Csenkey, Hrdlík, Krchniak, Guláš

Zmeny v lige:

2018/01 ... NEMČOVIČ Bohuš ... prihlásenie sa do ligy
2018/01 ... PROCHÁZKA Branislav ... prihlásenie sa do ligy
2018/01 ... GULÁŠ Robert ... prihlásenie sa do ligy (opätovné po viacmesačnej prestávke)
2017/12 ... ŠTIPÁK Krištof ... prihlásenie sa do ligy
2017/11 ... ŠTIPÁK Adam ... prihlásenie sa do ligy
2017/11 ... BOKOR Robert ... odhlásenie sa z ligy
2017/10 ... KAŠŠA Jakub ... prihlásenie sa do ligy
2017/09 ... PUTNOKY Pavol ... prihlásenie sa do ligy (opätovné po viacmesačnej prestávke)


AKTIVITY NAŠICH HRÁČOV V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH:
(viac…)


Šamorínska liga 2017/06 a štart sezóny 2017/2018

Poradie najlepších v JÚNOVOM kole (23 hráčov):

1.Gottgeisl, 2.Borgula ml., 3.Meixner, 4.Halas, 5.Bilic, 6.-7. Boris, Giertl, 8.-11. Blecha, Borgula st., Luštík, Bielčik ...

* Pozn.: Halas vypadol z A skupiny lebo si zabudol zapísať výsledky

Vylosovanie SEPTEMBROVÉHO kola (24 hráčov):

skupina A: Meixner, Boris, Borgula ml., Gottgeisl, Giertl
skupina B1: Halas, Blecha, Borgula st., Horváth, Vančíková
skupina B2: Bilic, Luštík, Bielčik, Sýkora, Hrdlík
skupina C1: Putnoky, Csenkey, Kuna, Bokor, Kršák
skupina C2: Valachovič st., Valachovič ml., Krchniak, Adamovič

* Pozn.: Pri losovaní nového ročníka (na rozdiel od bežných mesačných kôl) systém nezohľadňuje počty skupín a počty členov v skupinách a preto po júnovom kole vypadli z B skupín nielen poslední (Valachovičovci) ale aj predposlední (Kuna a Kršák) a z C skupín postúpili do B úrovne štyria s najlepším ratingom (Horváth, Vančíková a Hrdlík z C1 a Sýkora z C2)

Zmeny v lige: PUTNOKY Pavol … opätovné (po 7 mesiacoch) prihlásenie sa do ligy


AKTIVITY NAŠICH HRÁČOV V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH:
(viac…)


Šamorínska liga 2017/05

Poradie najlepších v MÁJOVOM kole (24 hráčov):

1.Meixner, 2.Halas, 3.Bilic, 4.Giertl, 5.Boris, 6.-7. Borgula ml., Gottgeisl, 8.-11. Blecha, Bielčik, Borgula st., Luštík ...

Vylosovanie JÚNOVÉHO kola (24 hráčov):

skupina A: Meixner, Gottgeisl, Borgula ml., Bilic, Halas
skupina B1: Blecha, Giertl, Luštík, Kuna, Valachovič st.
skupina B2: Boris, Borgula st., Valachovič ml., Kršák, Bielčik
skupina C1: Horváth, Hrdlík, Vančíková, Krchniak
skupina C2: Csenkey, Sýkora, Bokor, Adamovič

Zmeny v lige:

 • GULÁŠ Robert … vylúčenie z ligy (2 mesiace bez aktivity) *

* vylúčenie robí automatizovaný systém podľa ligových pravidiel

AKTIVITY NAŠICH HRÁČOV V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH: (viac…)


Šamorínska liga 2017/04

Poradie najlepších v APRÍLOVOM kole (24 hráčov):

1.Halas, 2.Meixner, 3.Giertl, 4.Borgula ml., 5.Luštík, 6.-7. Bilic, Boris, 8.-11. Blecha, Bielčik, Gottgeisl, Kuna ...

Vylosovanie MÁJOVÉHO kola (24 hráčov):

skupina A: Bilic, Halas, Meixner, Boris, Giertl
skupina B1: Blecha, Borgula st., Borgula ml., Kuna, Horváth
skupina B2: Luštík, Bielčik, Csenkey, Gottgeisl, Kršák
skupina C1: Sýkora, Hrdlík, Valachovič st., Krchniak, Adamovič
skupina C2: Guláš, Vančíková, Bokor, Valachovič ml.

Zmeny v lige:

 • ADAMOVIČ Bohumil … prihlásenie sa do ligy
 • KULICH Michal … vylúčenie z ligy (2 mesiace bez aktivity) *

* vylúčenie robí automatizovaný systém podľa ligových pravidiel

AKTIVITY NAŠICH HRÁČOV V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH: (viac…)


Šamorínska liga 2017/03

Poradie najlepších v MARCOVOM kole (22 hráčov):

1.Meixner, 2.Halas, 3.Giertl, 4.Gottgeisl, 5.Bilic, 6.-7. Borgula ml., Luštík, 8.-11. Blecha, Bielčik, Krchniak, Borgula st. ...

Vylosovanie APRÍLOVÉHO kola (24 hráčov):

skupina A: Giertl, Luštík, Halas, Meixner, Borgula ml.
skupina B1: Boris, Valachovič ml., Blecha, Borgula st., Gottgeisl
skupina B2: Bilic, Bielčik, Kuna, Kršák, Krchniak
skupina C1: Sýkora, Kulich, Guláš, Horváth, Bokor
skupina C2: Horváth, Vančíková, Csenkey, Valachovič st.

Zmeny v lige:

 • CSENKEY Ladislav … prihlásenie sa do ligy (po polročnej prestávke zavinenej zranením)
 • GULÁŠ Robert … prihlásenie sa do ligy (po minulomesačnom vylúčení pre pasivitu) *

* vylúčenie robí automatizovaný systém podľa ligových pravidiel

NAŠE AKTIVITY V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH: (viac…)


Šamorínska liga 2017/02

Poradie najlepších vo FEBRUÁROVOM kole (24 hráčov):

1.Halas, 2.Giertl, 3.Meixner, 4.Blecha, 5.Bielčik, 6.-7. Gottgeisl, Bilic, 8.-11. Borgula ml., Luštík, Borgula st., Sýkora ...

Vylosovanie MARCOVÉHO kola (22 hráčov):

skupina A: Bilic, Halas, Meixner, Gottgeisl, Giertl
skupina B1: Sýkora, Blecha, Borgula ml., Valachovič ml., Krchniak
skupina B2: Luštík, Bielčik, Borgula st., Hrdlík, Kršák
skupina C1: Boris, Kulich, Horváth, Vančíková
skupina C2: Kuna, Bokor, Valachovič st.

Zmeny v lige:

 • BIELČIKOVÁ Zuzana … odhlásenie sa z ligy
 • GULÁŠ Robert … vylúčenie z ligy (2 mesiace bez aktivity) *

* vylúčenie robí automatizovaný systém podľa ligových pravidiel

NAŠE AKTIVITY V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH: (viac…)


Šamorínska liga 2017/01

Poradie najlepších v JANUÁROVOM kole (26 hráčov):

1.Meixner, 2.Halas, 3.Blecha, 4.Gottgeisl, 5.Bilic, 6.-7. Giertl, Bielčik, 8.-11. Kuna, Borgula ml., Luštík, Horváth ...

Vylosovanie FEBRUÁROVÉHO kola (24 hráčov):

skupina A: Bielčik, Halas, Meixner, Blecha, Giertl
skupina B1: Borgula st., Borgula ml., Gottgeisl, Horváth, Krchniak
skupina B2: Bilic, Luštík, Sýkora, Kuna, Hrdlík
skupina C1: Boris, Guláš, Vančíková, Bokor, Valachovič ml.
skupina C2: Kulich, Bielčiková, Valachovič st., Kršák

Zmeny v lige:

 • PUTNOKY Pavol … odhlásenie sa z ligy
 • CSENKEY Gabo … vylúčenie z ligy (2 mesiace bez aktivity) *

* vylúčenie robí automatizovaný systém podľa ligových pravidiel

NAŠE AKTIVITY V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH: (viac…)


Šamorínska liga 2016/11 + 2016/12

Poradie najlepších v DECEMBROVOM kole (29 hráčov):

1.Meixner, 2.Halas, 3.Blecha, 4.Giertl, 5.Putnoky, 6.-7. Bilic, Gottgeisl, 8.-11. Borgula ml., Kuna, Bielčik, Luštík

Poradie najlepších v NOVEMBROVOM kole (29 hráčov):

1.Halas, 2.Meixner, 3.Blecha, 4.Bilic, 5.Luštík, 6.-7. Giertl, Putnoky, 8.-11. Gottgeisl, Borgula st., Kuna, Bielčik

Vylosovanie JANUÁROVÉHO kola (26 hráčov):

skupina A: Bilic, Halas, Meixner, Blecha, Gottgeisl
skupina B1: Luštík, Borgula st., Borgula ml., Vančíková, Giertl
skupina B2: Bielčik, Putnoky, Kuna, Horváth, Kršák
skupina C1: Boris, Hrdlík, Valachovič st., Csenkey Gabo
skupina C2: Bielčiková, Guláš, Valachovič ml., Krchniak
skupina C3: Sýkora, Kulich, Bokor

Zmeny v lige:

 • BORIS Dominik … návrat do ligy (po polročnej prestávke)
 • RUSŇÁK Peter … vylúčenie z ligy (4 mesiace bez aktivity) *
 • NITRIANSKÝ Marián … vylúčenie z ligy (2 mesiace bez aktivity) *
 • TÓTH Martin … vylúčenie z ligy (2 mesiace bez aktivity) *
 • DANIŠ Milan … vylúčenie z ligy (2 mesiace bez aktivity) *

* vylúčenie robí automatizovaný systém podľa ligových pravidiel

NAŠE AKTIVITY V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH (2016/11 + 2016/12): (viac…)


Šamorínska liga 2016/10

Poradie najlepších v októbrovom kole (30 hráčov):

1.Halas, 2.Meixner, 3.Bilic, 4.Putnoky, 5.Gottgeisl, 6.-7. Luštík, Blecha, 8.-11. Bielčik, Kuna, Sýkora, Borgula st.

Vylosovanie novembrového kola (29 hráčov):

skupina A: BILIC, LUŠTÍK, HALAS, MEIXNER, BLECHA
skupina B1: PUTNOKY, BORGULA st., BIELČIKOVÁ, KUNA, VALACHOVIČ ml.
skupina B2: BIELČIK, SÝKORA, GOTTGEISL, HRDLÍK, GIERTL
skupina C1: RUSŇÁK, TÓTH, VALACHOVIČ st., NITRIANSKY, DANIŠ
skupina C2: CSENKEY Ladislav, BORGULA ml., HORVÁTH, BOKOR, KRŠÁK
skupina C3: KULICH, GULÁŠ, VANČÍKOVÁ, CSENKEY Gabo

Zmeny v lige:

 • DANIŠ Milan … nový hráč v lige
 • JAKUB Peter ml. … odhlásil sa z ligy
 • BABNIČ Michal … odhlásil sa z lig (hráč Pezinka prihlásený omylom)


AKTIVITY NAŠICH HRÁČOV V BRATISLAVSKÝCH LIGÁCH:

Bratislavská štvorhrová zmiešaná liga (23 dvojíc, úrovne A,B,C):

 • dvojica HALAS + BLECHA … vyhrali skupinu B1 a postúpili na úroveň A
 • dvojica BIELČIK + LUŠTÍK … vyhrali skupinu C2 a postúpili na úroveň B
 • dvojica BILIC + BARTOŠ … vypadli z úrovne A na úroveň B

Bratislavská dvojhrová zmiešaná liga (195 hráčov, úrovne A,B,C,D,E,F):

 • BILIC Marián … vypadol z úrovne C na úroveň D
 • LUŠTÍK Rado … zostáva na úrovni D
 • KRCHNIAK Miloslav … zostáva na úrovni E
 • NEMCOVICOVA Daniela … zostáva na úrovni E
 • HRDLÍK Milan … vyhral skupinu F11 a postúpil na úroveň E

Bratislavská dvojhrová ženská liga (15 hráčok, úrovne A,B,C):

 • NEMCOVICOVA Daniela … vyhrala skupinu C1 a postúpila na úroveň B

Bratislavská dvojhrová zmiešaná pierková liga (47 hráčov, úrovne A,B,C,D):

 • BARTOŠ Dušan … zostáva na úrovni D

Šamorínska liga 2016/09

Poradie najlepších v septembrovom kole (29 hráčov):

1.Meixner, 2.Halas, 3.Gottgeisl, 4.Blecha, 5.Bielčik, 6.-7. Putnoky, Bilic, 8.-11. Kuna, Borgula st., Kulich, Sýkora

Vylosovanie októbrového kola (30 hráčov):

skupina A: BILIC, HALAS, PUTNOKY, MEIXNER, GOTTGEISL
skupina B1: SÝKORA, BLECHA, BIELČIKOVÁ, KUNA, BOKOR
skupina B2: LUŠTÍK, BIELČIK, KULICH, BORGULA st., VALACHOVIČ st.
skupina C1: BORGULA ml., TÓTH, HORVÁTH, VANČÍKOVÁ, GIERTL
skupina C2: RUSŇÁK, JAKUB ml., CSENKEY Gabo, VALACHOVIČ ml., BABNIČ
skupina C3: CSENKEY Ladislav, GULÁŠ, HRDLÍK, NITRIANSKY, KRŠÁK

Zmeny v lige:

 • do ligy sa prihlásil nový hráč Martin TÓTH
 • do ligy sa prihlásil nový hráč Michal BABNIČ
 • do ligy sa prihlásil nový hráč Rastislav KRŠÁK
 • z ligy sa ešte pred rozlosovaním odhlásil Dominik BORIS (krátkodobé cca 3 mesačné odhlásenie kvôli študijným povinnostiam)
 • z ligy sa po rozlosovaní odhlásil Peter JAKUB ml.
 • po odohratí prvého zápasu zvyšné zápasy skrečoval Robert BOKOR (krátkodobý výpadok zo zdravotných dôvodov)

Upozornenie hráčom ligy:

Nezabúdajte si zapisovať odohraté výsledky (a tiež ne/dohodnuté skreče súperov) aby ste nedopadli tak ako viacero nových ale aj starších hráčov v septembrovom kole keď len vďaka tomu nepostúpili o úroveň vyššie.
S hráčmi ignorujúcimi ligu to robte tak, že si v druhej polovici mesiaca zaznačíte kontumačné víťazstvo 2:S keď súper neodpovie na dva e-maily a zároveň jednu SMS resp. telefonát


Šamorínska liga 2016/09 – zmeny v rozlosovaní

V rozlosovaní septembrového kola Šamorínskej bedmintonovej ligy nastali v prvých dňoch mesiaca tri zmeny:

 • z ligy sa odhlásil David SIMONICS (od tejto sezóny študuje, trénuje a hráva v Bratislave)
 • do ligy sa po zranení vracia Ladislav CSENKEY
 • do ligy sa prihlásil nový hráč Roman GIERTL

Aktualizované zloženie skupín:

skupina A: BIELČIK, HALAS, MEIXNER, BLECHA, GOTTGEISL
skupina B1: PUTNOKY, BORIS, KULICH, BIELČIKOVÁ, KUNA
skupina B2: BILIC, SÝKORA, BORGULA Rudo, VANČÍKOVÁ, VALACHOVIČ ml.
skupina C1: LUŠTÍK, HORVÁTH, HRDLÍK, CSENKEY Gabo
skupina C2: BORGULA Jakub, JAKUB ml., GULÁŠ, BOKOR, CSENKEY Ladislav
skupina C3: RUSŇÁK, VALACHOVIČ st., NITRIANSKY, SIMONICS, GIERTL Roman

Šamorínska liga 2016/09 – rozlosovanie kola

Dnes bolo rozlosované septembrové kolo Šamorínskej bedmintonovej ligy:

skupina A: BIELČIK, HALAS, MEIXNER, BLECHA, GOTTGEISL
skupina B1: PUTNOKY, BORIS, KULICH, BIELČIKOVÁ, KUNA
skupina B2: BILIC, SÝKORA, BORGULA Rudo, VANČÍKOVÁ, VALACHOVIČ ml.
skupina C1: LUŠTÍK, HORVÁTH, HRDLÍK, CSENKEY Gabo
skupina C2: BORGULA Jakub, JAKUB ml., GULÁŠ, BOKOR
skupina C3: RUSNÁK, VALACHOVIČ st., NITRIANSKY, SIMONICS

Pre (staro)nových hráčov, ktorí sa chceli ale nestihli prihlásiť pred losovaním pripomíname možnosť urobiť tak ešte na začiatku mesiaca s tým, že keď skontaktujú lokálneho alebo centrálneho administrátora ligy do 5-teho dňa v mesiaci tak môžu byť zaradení do niektorej z C skupín už v aktuálnom kole.