[iWatt]


Náš klub úspešný v 5. kole innogy ligy

V práve skončenom 5. kole innogy ligy sa náš klub umiestnil na 10. priečke v konkurencii 4775 registrovaných slovenských športových klubov v súťaži o celkovú finančnú odmenu 5 000 EUR od spoločnosti innogy.

Peniaze si nakoniec rozdelí 15 najúspešnejších klubov – náš klub získal nenávratnú dotáciu na svoju činnosť v sume 240 EUR.

BK Šamorín ďakuje svojim aktívnym podporovateľom (darcom iWatt bodov) a vyzýva všetkých zapojiť sa aj do ďalších kôl – šieste kolo bude prebiehať od 1.6.2020 do 30.6.2020.

Štatistiky našich prispievateľov a kompletné informácie o súťaži sú dostupné na našej klubovej iWatt stránke: www.bedmintonsamorin.sk/podpora-klubu/iwatt/#STATS


Končí 5. kolo innogy ligy iWatt systému

V nedeľu 31.5.2020 o 23:59 končí májové kolo innogy ligy systému iWatt, v ktorom členovia a podporovatelia nášho klubu bojujú o zaujímavé financie pre klub premieňaním svojich športových aktivít na iWatt body pre klub.

Bedmintonový klub Šamorín po veľkom úspechu v 3. kole (získal 460 EUR) v pomaly končiacom májovom kole opäť útočí na priečky zaručujúce finančnú prémiu pre klub (tentoraz 240 EUR).

Na to aby sme sa z konca prvej dvadsiatky prepracovali na niektoré z prémiových umiestnení potrebujeme v nasledujúcich dvoch týždňoch vo svojich aktivitách zabrať a podľa možnosti aj získať nejakých nových podporovateľov, ktorí by pomohli ak už nie pravidelným odvádzaním iWatt bodov za svoje športové aktivity (stačia aj nachodené kroky za celý deň) tak aspoň svojou registráciou do iWatt systému (použitím nášho klubového promo kódu 44EFW5).

Všetky potrebné informácie (po novom aj prehľady a štatistiky prispievateľov) sú na iWatt stránke klubu:

www.bedmintonsamorin.sk/podpora-klubu/iwatt


Priebežný stav súťaže k 17.5.2020:


Náš klub úspešný v 3. kole innogy ligy

V práve skončenom 3. kole innogy ligy sa náš klub umiestnil na 49. priečke v konkurencii 4775 registrovaných slovenských športových klubov v súťaži o celkovú finančnú odmenu 20 000 EUR od spoločnosti innogy.

Peniaze si nakoniec rozdelí 54 najúspešnejších klubov – náš klub získal nenávratnú dotáciu na svoju činnosť v sume 460 EUR.

BK Šamorín ďakuje svojim aktívnym podporovateľom (darcom iWatt bodov) a vyzýva všetkých zapojiť sa aj do ďalších kôl – štvrté kolo bude prebiehať od 1.4.2020 do 30.4.2020.

Našim najaktívnejším podporovateľom v práve skončenom 3. kole trvajúcom cca 4 mesiace bol náš člen DOMINIK BORIS s čistým ziskom 3406 iWatt bodov (čo je približne ekvivalent odbehnutých 300 km alebo odkráčaných 700 km).
Klub po získaní finančnej odmeny plánuje odmeniť 8 najaktívnejších podporovateľov (ak sa klubu identifikujú a o odmenu prihlásia).

Umiestnenie ostatných, štatistiky našich prispievateľov a kompletné informácie o súťaži sú dostupné na našej klubovej iWatt stránke: www.bedmintonsamorin.sk/podpora-klubu/iwatt


Končí 3. kolo innogy ligy iWatt systému

V stredu 25.3.2020 o 23:59 končí tretie kolo innogy ligy systému iWatt.

Innogy liga je asi jediná liga na Slovensku, v ktorej je v súčasnosti možné súťažne vyvíjať fyzickú aktivitu (logovaním krokov, domácimi alebo osamotenými aktivitami v prírode a pod.). Aktívne osoby svoje aktivity premieňajú na iWatt body, ktorými potom dotujú svoje obľúbené športové kluby v celoslovenskej súťaži o zaujímavé finančné dotácie … viac info na webe systému iWatt resp. v zhustenej forme na našej klubovej stránke.

Bedmintonový klub Šamorín túto súťaž ako jediný zo slovenských bedmintonových klubov zobral vážne a zapojil do súťaže viacerých svojich členov a sympatizantov. Ak všetko pôjde dobre tak za svoju trojmesačnú aktivitu získajú pre klub dotáciu 460 EUR.

Upozorňujeme všetkých prispievateľov iWatt bodov pre náš klub že ak chcú svoje vyšportované body venovať klubu tak je to potrebné urobiť do vyššie uvedeného termínu.

Klub pridal prehľady a štatistiky svojich prispievateľov na iWatt stránku klubu:

www.bedmintonsamorin.sk/podpora-klubu/iwatt