Šamorínska liga 2016/09


Poradie najlepších v septembrovom kole (29 hráčov):

1.Meixner, 2.Halas, 3.Gottgeisl, 4.Blecha, 5.Bielčik, 6.-7. Putnoky, Bilic, 8.-11. Kuna, Borgula st., Kulich, Sýkora

Vylosovanie októbrového kola (30 hráčov):

skupina A:  BILIC, HALAS, PUTNOKY, MEIXNER, GOTTGEISL
skupina B1: SÝKORA, BLECHA, BIELČIKOVÁ, KUNA, BOKOR
skupina B2: LUŠTÍK, BIELČIK, KULICH, BORGULA st., VALACHOVIČ st.
skupina C1: BORGULA ml., TÓTH, HORVÁTH, VANČÍKOVÁ, GIERTL
skupina C2: RUSŇÁK, JAKUB ml., CSENKEY Gabo, VALACHOVIČ ml., BABNIČ
skupina C3: CSENKEY Ladislav, GULÁŠ, HRDLÍK, NITRIANSKY, KRŠÁK

Zmeny v lige:

  • do ligy sa prihlásil nový hráč Martin TÓTH
  • do ligy sa prihlásil nový hráč Michal BABNIČ
  • do ligy sa prihlásil nový hráč Rastislav KRŠÁK
  • z ligy sa ešte pred rozlosovaním odhlásil Dominik BORIS (krátkodobé cca 3 mesačné odhlásenie kvôli študijným povinnostiam)
  • z ligy sa po rozlosovaní odhlásil Peter JAKUB ml.
  • po odohratí prvého zápasu zvyšné zápasy skrečoval Robert BOKOR (krátkodobý výpadok zo zdravotných dôvodov)

Upozornenie hráčom ligy:

Nezabúdajte si zapisovať odohraté výsledky (a tiež ne/dohodnuté skreče súperov) aby ste nedopadli tak ako viacero nových ale aj starších hráčov v septembrovom kole keď len vďaka tomu nepostúpili o úroveň vyššie.
S hráčmi ignorujúcimi ligu to robte tak, že si v druhej polovici mesiaca zaznačíte kontumačné víťazstvo 2:S keď súper neodpovie na dva e-maily a zároveň jednu SMS resp. telefonát