Klubové výhody


Platnosť: od 1.9.2022

Tieto členské klubové výhody platia pre členov BK Šamorín bez registrácie v SZBe alebo s registráciou v SZBe s (aktuálnou alebo poslednou) klubovou príslušnosťou BK Šamorín. Neplatia teda pre členov BK Šamorín s registráciou v SZBe (platnou alebo poslednou) s cudzou klubovou príslušnosťou.

Všetky podstatné informácie o členstve v klube možno nájsť na podstránke Klubové členstvo.


1. Bedmintonové tréningy

Zľavy zo základnej ceny tréningových jednotiek v partnerských tréningových centrách (aktuálne Bedmintonová Akadémia) * 1

HRÁČ KÓD ZĽAVYTRÉNINGOVÁ ZĽAVA * 1 , * 2
Dospelý hráčBKŠ-14 EUR za mesiac
Dieťa do 18 rokovBKŠ-28 EUR za mesiac
Klubový reprezentant do 23 rokov * 1
(účastník SZBe turnajov)
BKŠ-312 EUR za mesiac
Klubový reprezentant do 25 rokov * 2
(IV. liga + SZBe GP-A U11-U17)
BKŠ-450 EUR za mesiac

2. Turnajové štartovné

Zľava až do 10 EUR zo štartovného na bedmintonových turnajoch pre hráčov do 25 rokov * 3

BEŽNÁ CENAZVÝHODNENÁ CENA * 2
Turnajové štartovné
BKŠ turnaj dospelých
10 EUR1 EUR
Turnajové štartovné
externý turnaj
3 – 10 EUR
za disciplínu
0 EUR
zľava max. 12 EUR za turnaj

3. Registračný poplatok do SZBe

Zľava 20 až 100 % z členského poplatku do SZBe (Slovenského Zväzu Bedmintonu) * 4

BEŽNÁ CENAZVÝHODNENÁ CENA * 4
všetky kategórie (U11 – U23 + DOS)10 EUR8 EUR
kategória U11 – U15 pri prvotnej registrácii1 EUR0 EUR
klubový reprezentant do 25 rokov * 2
(IV. liga + SZBe GP-A U11-U17)
10 EUR0 EUR
hráči klubového repre. družstva
(IV. alebo vyššia SZBe liga dospelých)
10 EUR0 EUR

4. Bedmintonové košíky

Zľavy z ceny bedmintonových košíkov * 5

BEŽNÁ CENAKLUBOVÁ CENA * 5
Yonex Mavis 2000
tuba so 6 plastovými košíkmi
10.90 EUR9 EUR

5. Bedmintonové kurty

Naše zľavy z ceny prenájmu kurtov * 6 v stredisku Bedminton Dunajská Lužná boli prevádzkovanom (spoločnosťou TŠP Petržalka) k 1.1.2022 zrušené – preto je momentálne cena prenájmu kurtov aj pre členov klubu rovnaká ako základná.


Podmienky pre uplatnenie nároku

* 1 … Bedmintonové tréningy:

 • plnohodnotné klubové členstvo
 • hráč absolvoval v danom mesiaci aspoň dva tréningy
 • klubový mládežnícky reprezentant spĺňa nasledovné kritériá:
  • vek do 23 rokov
  • platná registrácia v SZBe registri členov  s klubovou príslušnosťou BK Šamorín
  • v predchádzajúcej alebo aktuálnej SZBe sezóne reprezentoval BK Šamorín na SZBe turnajoch = má body do SZBe rebríčkov z minulej alebo aktuálnej sezóny

* 2 … Bedmintonové tréningy:

 • plnohodnotné klubové členstvo
 • hráč absolvoval v danom mesiaci aspoň dva tréningy
 • klubový mládežnícky reprezentant spĺňa nasledovné kritériá:
  • vek do 25 rokov
  • platná registrácia v SZBe registri členov  s klubovou príslušnosťou BK Šamorín
  • v predchádzajúcej alebo aktuálnej SZBe sezóne reprezentoval BK Šamorín na SZBe turnajoch = má body do SZBe rebríčkov z minulej alebo aktuálnej sezóny
  • v predchádzajúcej alebo aktuálnej SZBe sezóne reprezentoval BK Šamorín v IV. (alebo vyššej) SZBe lige dospelých alebo sa kvalifikoval na SZBe GP-A turnaj v niektorej z kategórii U11 – U17

* 3 … Turnajové štartovné:

 • plnohodnotné klubové členstvo
 • vek do 25 rokov
 • ľubovoľný externý bedmintonový turnaj alebo klubový BKŠ turnaj dospelých
 • z externého turnaja oficiálny platobný doklad vydaný organizátorom turnaja
 • absolvovanie oficiálnej SZBe súťaže (= zisk bodov do SZBe rebríčkov  )
 • zľava neplatí pre každú turnajovú disciplínu zvlášť ale pre celý turnaj (ak má viac disciplín)
 • množstevné obmedzenie (pre jednu osobu) … max. 2 turnaje za kalendárny mesiac

* 4 … Registračný poplatok do SZBe:

 • plnohodnotné klubové členstvo
 • kategória U11-U15 má registráciu bezplatnú len v prípade prvotnej registrácie (hráč ešte nikdy nebol v SZBe registrovaný)
 • v prípade prvotnej registrácie: doručenie klubu všetkých vyžadovaných podkladov popísaných na stránke Klubové členstvo v sekcii Členstvo v Slovenskom Zväze Bedmintonu (SZBe)
 • úhrada zníženej registračnej sumy na účet klubu

* 5 … Bedmintonové košíky:


* 6 … Bedmintonové kurty:


Spôsob úhrady resp. preplatenia zľavy:

 • tréningy … tréningovému centru sa platí cena znížená o klubovú tréningovú zľavu
 • interné BKŠ turnaje … zľava zo štartovného sa uplatní pri platení u usporiadateľa turnaja
 • externé turnaje … preplatenie štartovného u predsedu klubu po odovzdaní oficiálneho platobného dokladu vydaného organizátorom turnaja
 • SZBe poplatok … platba klubu znížená o zľavu
 • bedmintonové košíky a iný materiál … finančný dar klubu
 • prenájom kurtov … priamo prevádzkovateľovi kurtov