Klubové výhody


Platnosť: od 1.1.2022

Tieto členské klubové výhody neplatia pre hráčov registrovaných v SZBe s klubovou príslušnosťou inou ako BK Šamorín.

Všetky podstatné informácie o členstve v klube možno nájsť na podstránke Klubové členstvo.


1. Bedmintonové tréningy

Zľavy zo základnej ceny tréningových jednotiek v partnerských tréningových centrách (aktuálne Bedmintonová Akadémia Dunajská Lužná) * 1

HRÁČ TRÉNINGOVÁ ZĽAVA * 1
Dospelý hráč1 EUR za tréning a deň / max. 1 EUR za týždeň
(TZ: BKŠ-1)
Dieťa do 18 rokov1 EUR za tréning a deň / max. 2 EUR za týždeň
(TZ: BKŠ-2)
Klubový reprezentant do 23 rokov * 11 EUR za tréning a deň / max. 3 EUR za týždeň
(TZ: BKŠ-3)

2. Turnajové štartovné

Zľava až do 10 EUR zo štartovného na bedmintonových turnajoch pre hráčov do 23 rokov * 2

BEŽNÁ CENAZVÝHODNENÁ CENA * 2
Turnajové štartovné
BKŠ turnaj dospelých
10 EUR1 EUR
Turnajové štartovné
externý turnaj
3 – 10 EUR
za disciplínu
0 EUR
zľava max. 10 EUR za turnaj

3. Registračný poplatok do SZBe

Zľava 20 až 100 % z členského poplatku do SZBe (Slovenského Zväzu Bedmintonu) * 3

BEŽNÁ CENAZVÝHODNENÁ CENA * 3
kategória U11 – U15 pri prvotnej registrácii1 EUR0 EUR
všetky kategórie (U11 – U23 + DOS)10 EUR8 EUR

4. Bedmintonové košíky

Zľavy z ceny bedmintonových košíkov * 4

BEŽNÁ CENAKLUBOVÁ CENA * 4
Yonex Mavis 2000
tuba so 6 plastovými košíkmi
10.90 EUR9 EUR

5. Bedmintonové kurty

Naše zľavy z ceny prenájmu kurtov * 5 v stredisku Bedminton Dunajská Lužná boli prevádzkovanom (spoločnosťou TŠP Petržalka) k 1.1.2022 zrušené – preto je momentálne cena prenájmu kurtov aj pre členov klubu rovnaká ako základná (od 1.1.2022 je to 10 EUR/hodina/kurt).


Podmienky pre uplatnenie nároku

* 1 … Bedmintonové tréningy:

 • plnohodnotné klubové členstvo
 • zľava 1 EUR z ceny tréningového centra je za 1 tréningovú jednotku (s trvaním min. 45 minút) limitovaná max. počtom v danom dni a max. sumou za týždeň
 • Klubový mládežnícky reprezentant spĺňa nasledovné kritériá:
  • vek do 23 rokov
  • platná registrácia v SZBe registri členov  s klubovou príslušnosťou BK Šamorín
  • v predchádzajúcej alebo aktuálnej SZBe sezóne reprezentoval BK Šamorín na SZBe turnajoch = má body do SZBe rebríčkov z minulej alebo aktuálnej sezóny

* 2 … Turnajové štartovné:

 • plnohodnotné klubové členstvo
 • vek do 23 rokov
 • ľubovoľný externý bedmintonový turnaj alebo klubový BKŠ turnaj dospelých
 • z externého turnaja oficiálny platobný doklad vydaný organizátorom turnaja
 • od 1.1.2022: platná registrácia v SZBe registri členov  s klubovou príslušnosťou BK Šamorín
 • od 1.5.2022: absolvovanie oficiálnej SZBe súťaže (= zisk bodov do SZBe rebríčkov  )
 • zľava neplatí pre každú turnajovú disciplínu zvlášť ale pre celý turnaj (ak má viac disciplín)
 • množstevné obmedzenie (pre jednu osobu) … max. 2 turnaje za kalendárny mesiac

* 3 … Registračný poplatok do SZBe:

 • plnohodnotné klubové členstvo
 • kategória U11-U15 má registráciu bezplatnú len v prípade prvotnej registrácie (hráč ešte nikdy nebol v SZBe registrovaný)
 • v prípade prvotnej registrácie: doručenie klubu všetkých vyžadovaných podkladov popísaných na stránke Klubové členstvo v sekcii Členstvo v Slovenskom Zväze Bedmintonu (SZBe)
 • úhrada zníženej registračnej sumy na účet klubu

* 4 … Bedmintonové košíky:


* 5 … Bedmintonové kurty:


Spôsob úhrady resp. preplatenia zľavy:

 • tréningy … tréningovému centru sa platí cena znížená o klubovú tréningovú zľavu
 • interné BKŠ turnaje … zľava zo štartovného sa uplatní pri platení u usporiadateľa turnaja
 • externé turnaje … preplatenie štartovného u predsedu klubu po odovzdaní oficiálneho platobného dokladu vydaného organizátorom turnaja
 • SZBe poplatok … platba klubu znížená o zľavu
 • bedmintonové košíky a iný materiál … finančný dar klubu
 • prenájom kurtov … priamo prevádzkovateľovi kurtov