Informácie o klube


Základné údaje klubu

  • Oficiálny názov: Bedmintonový klub Šamorín
  • Skratený názov: BK Šamorín
  • Právna forma: Občianské združenie
  • Dátum vzniku: 16.9.2015
  • IČO: 48413372
  • DIČ: 2120127163
  • IBAN číslo účtu: SK75 1100 0000 0029 4401 0846
  • Predseda klubu: Roland BIELČIK
  • Sídlo (administratívne): Gazdovský rad 38/43, 931 01 Šamorín

Hlavný cieľ klubu

  • Zlepšovanie materiálnych, finančných a organizačno-technických podmienok na uspokojovanie tréningovo-športových a pretekárskych potrieb bedmintonovej komunity v Šamoríne a okolí. Klub to chce dosiahnuť organizovaním najmä bedmintonových aktivít pri využití financií získavaných zo sponzorských darov a dotácii, možnosťou odviesť pre klub 2% dane a pod.

Lokálne aktivity klubu

Externé aktivity klubu