Informácie o klube


 
Základné údaje klubu:

 • Oficiálny názov: Bedmintonový klub Šamorín
 • Skratený názov: BK Šamorín
 • Právna forma: Občianské združenie
 • Dátum vzniku: 16.9.2015
 • IČO: 48413372
 • DIČ: 2120127163
 • IBAN číslo účtu: SK75 1100 0000 0029 4401 0846
 • Web: www.bedmintonsamorin.sk
 • E-mail: klub@bedmintonsamorin.sk
 • Tel.: 0905 857064 (predseda klubu)
 • Predseda klubu: Roland BIELČIK

Hlavný cieľ klubu:

 • Zlepšovanie materiálnych, finančných a organizačno-technických podmienok na uspokojovanie tréningovo-športových a pretekárskych potrieb bedmintonovej komunity v Šamoríne a okolí. Klub to chce dosiahnuť organizovaním najmä bedmintonových aktivít pri využití financií získavaných zo sponzorských darov a dotácii, možnosťou odviesť pre klub 2% dane a pod.

Lokálne aktivity klubu:

Externé aktivity klubu: