Klubové členstvo


Členský príspevok (ročný poplatok) pre rok 2020:

 • Deti (pod 18 rokov) … 7.50 EUR
 • Dospelí (18 a viac rokov) … 20 EUR

Termín pre zaplatenie členského príspevku:

 • Obnovenie členstva na ďalší rok … do konca januára príslušného roka
 • Nový člen … do 10 dní od podania prihlášky (alebo v dátume, od ktorého požaduje plnohodnotné členstvo)

Hlavné členské výhody:

 • Zľavy z ceny prenájmu kurtov v Dunajskej Lužnej, zľavy z ceny tréningov, zľava z ceny bedmintonových košíkov … detailný zoznam klubových výhod
 • možnosť hlasovať a rozhodovať o dianí v klube na členských schôdzach

Spôsob nadobudnutia členstva:

 1. Vyplnenie dokumentu PRIHLÁŠKA DO BEDMINTONOVÉHO KLUBU ŠAMORÍN
 2. Zaslenie elektronickej / naskenovanej kópie na e-mail klubu … nepovinné – len pre prípad potreby urýchlenia procesu
 3. Odovzdanie papierovej verzie vyplneného dokumentu niektorému zástupcovi (trénerovi alebo funkcionárovi) klubu alebo jeho zanechanie na recepcii prevádzky Bedminton Dunajská Lužná
 4. Zaplatenie členského príspevku
 5. Po vydaní členského preukazu klubom jeho vyzdvihnutie na recepcii prevádzky Bedminton Dunajská Lužná alebo u niektorého zástupcu (trénera alebo funkcionára) klubu

Spôsob platby členského príspevku a iných poplatkov:

 • Bezhotovostne na bankový účet klubu SK75 1100 0000 0029 4401 0846
 • Uvedenie identifikácie osoby a účelu v poznámke platby (variabilný symbol nevyužívame)
 • Prijatie platby členského príspevku je oznámené zmenou stavu (z NEZAPLATENÉ na zaplatené) v zozname členov klubu
 • V prípade uvedenia dostatočnej informácie v poznámke platby je možné zaplatiť naraz viacero poplatkov (napríklad členský príspevok, poplatok za absolvované tréningy, poplatok za registráciu do SZBe* …) resp. aj za viacero osôb

 • * Ak chce člen klubu byť členom Slovenskeho Zväzu Bedmintonu a chce aby za neho registráciu vybavil a zaplatil klub tak musí plné ročné SZBe členské (10 EUR) previesť na účet klubu (najlepšie spolu s klubovým členským počas prvého kalendárneho mesiaca)

>>> ZOZNAM ČLENOV KLUBU <<<


OBMEDZENÉ KLUBOVÉ ČLENSTVO (bez možnosti čerpať klubové výhody):
Získava sa vyplnením a odovzdaním prihlášky resp. nezaplatením členského príspevku do určeného termínu. Po nezaplatení členského príspevku počas celého kalendárneho roka môže byť obmedzené členstvo zrušené.

PLNOHODNOTNÉ KLUBOVÉ ČLENSTVO (s možnosťou čerpať klubové výhody):
Získava sa zaplatením členského príspevku pre daný rok a stráca sa nezaplatením členského príspevku do určeného termínu (koniec prvého mesiaca kalendárneho roka).