Klubové členstvo


Členský príspevok (ročný poplatok):

 • Deti (pod 18 rokov) … 7.50 EUR
 • Dospelí (18 a viac rokov) … 20 EUR

Na členský príspevok pre rok 2021 platí 100% covid zľava – takže sa neplatí !

Termín pre zaplatenie členského príspevku:

 • Obnovenie členstva na ďalší rok … do konca januára príslušného roka
 • Nový člen … do 10 dní od podania prihlášky (alebo v dátume, od ktorého požaduje plnohodnotné členstvo)

Hlavné členské výhody:

 • Zľavy z ceny prenájmu kurtov v Dunajskej Lužnej, zľavy z ceny tréningov, zľava z ceny bedmintonových košíkov … detailný zoznam klubových výhod
 • možnosť hlasovať a rozhodovať o dianí v klube na členských schôdzach

Spôsob nadobudnutia členstva:

 1. Vyplnenie dokumentu PRIHLÁŠKA DO BEDMINTONOVÉHO KLUBU ŠAMORÍN
 2. Zaslenie elektronickej / naskenovanej kópie na e-mail klubu … nepovinné – len pre prípad potreby urýchlenia procesu
 3. Odovzdanie papierovej verzie vyplneného dokumentu niektorému zástupcovi (trénerovi alebo funkcionárovi) klubu alebo jeho zanechanie na recepcii prevádzky Bedminton Dunajská Lužná
 4. Zaplatenie členského príspevku
 5. Po vydaní členského preukazu klubom jeho vyzdvihnutie na recepcii prevádzky Bedminton Dunajská Lužná alebo u niektorého zástupcu (trénera alebo funkcionára) klubu

Spôsob platby členského príspevku a iných poplatkov:

 • Bezhotovostne na bankový účet klubu SK75 1100 0000 0029 4401 0846
 • Uvedenie identifikácie osoby a účelu v poznámke platby (variabilný symbol nevyužívame)
 • Prijatie platby členského príspevku je oznámené zmenou stavu (z NEZAPLATENÉ na zaplatené) v zozname členov klubu
 • V prípade uvedenia dostatočnej informácie v poznámke platby je možné zaplatiť naraz viacero poplatkov (napríklad členský príspevok, poplatok za absolvované tréningy, poplatok za registráciu do SZBe* …) resp. aj za viacero osôb

* Ak chce člen klubu byť členom Slovenskeho Zväzu Bedmintonu a chce aby za neho registráciu vybavil a zaplatil klub tak musí ročné SZBe členské (s prípadnou klubovou zľavou) previesť na účet klubu (najlepšie spolu s klubovým členským počas prvého kalendárneho mesiaca)


>>> ZOZNAM ČLENOV KLUBU <<<


PLNOHODNOTNÉ KLUBOVÉ ČLENSTVO (s možnosťou čerpať klubové výhody):
U riadne zaregistrovaných členov (ktorí už niekedy odovzdali riadne vyplnenú klubovú prihlášku) sa získava zaplatením členského príspevku pre aktuálny rok (ak je v aktuálnom roku členské znížené na 0 EUR tak sa u dlhšie registrovaných berie do úvahy platba z predchádzajúceho roku a u novoregistrovaných platba nie je potrebná). Stráca sa nezaplatením členského príspevku do určeného termínu (koniec prvého mesiaca kalendárneho roka).

OBMEDZENÉ KLUBOVÉ ČLENSTVO (bez možnosti čerpať klubové výhody):
Majú ho členovia ktorí stratili plnohodnotné klubové členstvo z dôvodu nezaplatenia členského učeného pre aktuálny rok (do konca prvého mesiaca kalendárneho roka) a novoregistrovaní od momentu zaregistrovania sa až do momentu zaplatenia členského (ak je v danom roku nenulové).