Mesačný archív: august 2016


Nová webstránka klubu

Bedmintonový klub Šamorín spustil svoju novú webstránku, ktorá na nezmenenej adrese www.bedmintonsamorin.sk nahrádza pôvodnú webstránku zaniknutého Šamorínskeho bedmintonového centra. Webstránka bude okrem informovania o dianí v klube slúžiť aj na prihlasovanie sa na tréningy, turnaje a pod.

Pôvodná webstránka (dokumentujúca okrem iného aj staršie súťaže a aktivity) bude odteraz prístupná na adrese old.bedmintonsamorin.sk.


Koniec Šamorínskeho bedmintonového centra

Šamorínske bedmintontonové centrum, ktoré vyše dva roky prevádzkoval P. Putnoky ukončilo koncom mája 2016 svoju činnosť v areáli na Bratislavskej ceste. Snahy otvoriť ho na inom mieste v Šamoríne sa nepodarilo zrealizovať a preto v súčasnosti Šamorín nemá žiadne využiteľné bedmintonové kurty. Športové centrum x-bionic sphere Šamorín však už stavia svoju športovú halu, v ktorej by od konca roku 2017 mali byť k dispozícii aj bedmintonové kurty. V blízkom okolí je možnosť využívať bedmintonové kurty v Tenis – bedminton klub Dunajská Lužná.


Pôsobenie bedmintonového klubu od novej sezóny

Šamorínske bedmintontonové centrum ukončilo začiatkom leta svoju činnosť. Bedmintonový klub Šamorín je preto nútený všetky svoje aktivity presunúť do iných priestorov. Prebiehajú jednania s vedením x-bionic sphere Šamorín v otázke využívania bedmintonových kapacít novej športovej haly, ktorá sa už stavia v Čilistove (na rohu Dubovej a Čilistovskej cesty). S najväčšou pravdepodobnosťou po dokončení haly (plánovanom na koniec roka 2017) klub presunie svoje hlavné aktivity do týchto nových priestorov. Dovtedy bolo dohodnuté pôsobenie v Tenis – bedminton klub Dunajská Lužná.


Slovenská IV. liga 2016 – termíny

Slovenský zväz bedmintonu vydal termínový kalendár súťaží pre nadchádzajúcu skrátenú sezónu. IV. liga zmiešaných družstiev dospelých, v ktorej hrá aj BK Šamorín má pridelené nasledovné termíny:

  • 09.10.2016 (nedeľa) … 1. kolo
  • 20.11.2016 (nedeľa) … 2. kolo
  • 18.12.2016 (nedeľa) … 3. kolo