Mesačný archív: jún 2016


Zmena organizácie súťažných sezón SZBe

Slovenský zväz bedmintonu (SZBe) schválil na svojej júnovej členskej schôdzi okrem iného aj zmenu organizácie súťažných sezón. Ttýka sa to aj družstva BK Šamorín účinkujúceho v IV. lige zmiešaných družstiev dospelých. Do konca tohoto roku sa odohrá skrátená sezóna (október-december 2016) a následne už budú každý rok nasledovať celoročné sezóny (január-december).

Vysvetlenie zväzu:

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2016 zaviedla Badminton Europe Confederation zmenu vekových kategórií mládeže v tom, že prechod hráčov z mladšej vekovej kategórie do staršej nebude v lete, ale k 1. januáru, na tieto vekové kategórie prejde aj SZBe, tak ako ostatné štáty Európy a to od 1.1.2017. Dôvodom tejto zmeny je prispôsobenie sa predpisom BWF a teda celému ostatnému svetu. Podľa nových európskych pravidiel má zmena vekových kategórií hráčov prebehnúť vždy k 1.januáru. Na základe tejto zmeny bolo potrebné zmeniť celú štruktúru našej súťažnej sezóny – naša súťažná sezóna už nebude v období jeseň – jar ale jar – jeseň, teda nová sezóna bude totožná s kalendárnym rokom. Takáto nová kompletná sezóna začne prvý krát od 1.1.2017. Aby sme mohli začať s novou kompletnou sezónou od 1.1.2017, bude v období od 1.8.2016 do 31.12.2016 prebiehať prechodná skrátená sezóna, v ktorej budú vekové kategórie mládeže ešte podľa našich starých pravidiel, od 1.1.2017 budú vekové kategórie mládeže podľa nových pravidiel.