Členská schôdza


Základné informácie

Organizátor: Občianské združenie Bedmintonový klub Šamorín
Dátum a čas konania: ?.12.2024 (sobota) od 17:45 hod.
Miesto konania: Reštaurácia MORRIS, Hlavná 350, Rovinka (za obecným úradom)
Webstránka reštaurácie: www.morris.sk
Program akcie:
od 17:45 … zraz účastníkov
18 – 19 hod. … členská schôdza OZ BK Šamorín (zhodnotenie roku, hlasovania, diskusia)
od cca 19 hod. … spoločná večera účastníkov
od cca 19:30 … voľná zábava (vítaní sú aj rodinní príslušníci resp. nečlenovia / sympatizanti klubu)

Prihlasovanie: členovia klubu s plnohodnotným členstvom prihlásení do poslednej stredy pred akciou do 12 hod. budú mať večeru na účet klubu !


Najbližšia schôdza

Zoznam prihlásených:

?.12.2024
#
PRIHLÁSENIE
OSOBA
ÚČASŤ

Predchádzajúce schôdze


16.12.2023 v Rovinke

Účastníci s hlasovacím právom (16):

osobne: Adamovič, Bielčik R., Bilic, Blahová S., Borgula J., Borgula R., Giertl, Gottgeisl, Grosiar, Halas, Jura, Luštík R., Nemčovičová, Valachovič Ľ. st., Vančíková + diaľkovo cez telefón: Boris

Hlavné odhlasované závery schôdze:

 • zmena kontrolóra klubu – namiesto Kornélie Procházkovej ním bude Dominik Boris
 • zmena výšky členského príspevku 2024 pre deti do 18. rokov na 10 €
 • zmena výšky členského príspevku 2024 pre dospelých na 25 €
 • pokračovanie v 50% zľave z členského príspevku 2024 pre osoby vo veku 60+ rokov
 • zrušenie všetkých ostatných zľiav z členského príspevku (zavádzaných hlavne kvôli COVID pandémii)

17.12.2022 v Rovinke

Účastníci s hlasovacím právom (17):

Adamovič, Bielčik R., Bilic, Blahová S., Borgula J., Borgula R., Boris, Giertl, Gottgeisl, Grosiar, Halas, Hrdlík, Kuna P., Nemčovičová, Procházková, Valachovič Ľ. st., Vančíková

Hlavné odhlasované závery schôdze:

 • potvrdenie nezmeneného zloženia predsedníctva (Bielčik R., Halas R., a Borgula R.) na ďalšie 4 roky
 • potvrdenie Rolanda Bielčika vo funkcii predsedu (Halas+Borgula zostávajú podpredsedami) klubu
 • potvrdenie súčasného kontrolóra klubu Kornélie Procházkovej na ďalšie dvojročné obdobie
 • potvrdenie nezmenenej základnej výšky členských príspevkov (20 € / 7.50 €)
 • pre rok 2023 zavedenie 100% zľavy z členského príspevku (7.50 €) pre deti do 18 rokov
 • pre rok 2023 zavedenie 50% zľavy z členského príspevku (20 €) pre osoby 60+ rokov

22.12.2019 v Rovinke

Účastníci s hlasovacím právom (12):

Adamovič, Bielčik R., Blahová S., Borgula J., Borgula R., Boris, Gottgeisl, Halas, Hrdlík, Kuna P., Luštík R., Procházková

Hlavné odhlasované závery schôdze:

 • potvrdenie konania a filozofie vedenia klubu začatého v lete 2019 … investície do náboru, tréningov a turnajov detí a nováčikov
 • úprava výšky ročného členského príspevku z 15 EUR / 7.50 EUR na 20 EUR / 7.50 EUR … nižšia hodnota je pre neplnoletých členov

15.12.2018 v Rovinke

Účastníci s hlasovacím právom (15):

Adamovič, Bielčik R., Bilic, Blahová S., Borgula J., Borgula R., Boris, Giertl, Halas, Hrdlík, Krchniak M., Kuna P., Procházková, Valachovič Ľ. st., Vančíková

Hlavné odhlasované závery schôdze:

 • zmena sídla klubu na Gazdovský rad 38/43, 93101 Šamorín
 • odvolanie podpredsedov: Ladislav Csenkey a Pavol Putnoky
 • zvolenie nových členov predsedníctva: Radoslav Halas a Rudo Borgula
 • potvrdenie Rolanda Bielčika vo funkcii predsedu (Halas+Borgula sa stávajú podpredsedami) klubu
 • potvrdenie súčasného kontrolóra klubu Kornélie Procházkovej na ďalšie obdobie