Slovenská bedmintonová liga


Základné informácie

Organizátor: Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)
Súťaž s účasťou BK Šamorín: Slovenská bedmintonová liga zmiešaných družstiev dospelých – IV. liga Západ
Periodicita: 6 kôl v sezóne
Hrací deň: nedeľa (platí pre IV. ligu)
Cena: za každé 8 zápasové stretnutie max. 15 EUR/družstvo … hradí klub
Povinná registrácia: hráči musia byť registrovaní v SZBe (ročný poplatok 10 EUR)
Termíny prvej polovice sezóny 2020: 16/23.2.2020 , 27.9.2020 8.11.2020, 29.11.2020

Hrací systém:

 • družstvá tvoria minimálne dve ženy a minimálne štyria muži
 • v jednom kole odohrá družstvo 2 alebo 3 stretnutia proti vopred určeným súperiacim družstvám
 • súperiace družstvá odohrajú stretnutie pozostávajúce z 8 zápasov hraných na dva víťazné sety do 21:
  3 x DM (dvojhra muži) + (dvojhra ženy) + 2 x ŠM (štvorhra muži) + ŠŽ (štvorhra ženy) + MIX
 • jeden hráč môže nastúpiť maximálne v dvoch z ôsmich zápasov proti jednému súperiacemu družstvu

Sezóna 2020

2020/02 … 1. kolo v Nitre | Výsledky | Tabuľka po 1. kole 

BKŠ-Bánov ... 3:5 | Borgula 1.5, Grosiar 1, Boris 0.5, Blecha+Blahová+Procházková+Bielčiková 0
BKŠ-Nitra ... 2:6
| Borgula+Boris 1, Grosiar+Blecha+Blahová+Procházková+Bielčiková 0

Sezóna 2019

Konečné umiestnenie: 12. z 24 v celej IV. lige

2019/11 … 6. kolo v Dun. Lužnej (Šamorín) | Výsledky | Sumár kola | Konečná tabuľka

BKŠ-Trenčín D ... 7:1 | Grosiar+Boris 1.5, Meixner+Halas+Procházková 1, Borgula+Blahová 0.5, Nemčovičová 0
BKŠ-Žilina B .... 4:4
| Halas+Boris+Borgula 1, Blahová+Bielčik 0.5, Meixner+Nemčovičová+Procházková 0

2019/10 … 5. kolo v Bratislave (Malinovo) | Výsledky | Sumár kola | Tabuľka po 5. kole

BKŠ-Trnava ....... 4:4 | Halas 1.5, Borgula+Blecha 1, Procházková 0.5, Meixner+Nemčovičová+Blahová 0
BKŠ-Malinovo B ... 3:5 | Halas 1.5, Meixner+Borgula+Blecha 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházková 0

2019/09 … 4. kolo v Bratislave (Spoje) | Výsledky | Sumár kola | Tabuľka po 4. kole

BKŠ-BPR Bratislava ....... 4:4 | Borgula 1.5, Meixner 1, Boris+Halas+Blahová 0.5, Grosiar+Blecha+Procházková 0
BKŠ-RSL Bratislava ....... 5:3 | Borgula 1.5, Grosiar+Meixner+Blahová 1, Boris 0.5, Halas+Blecha+Procházková 0
BKŠ-Spoje D Bratislava ... 5:3 | Borgula 1.5, Grosiar+Meixner 1, Boris+Halas+Blecha 0.5, Blahová+Procházková 0

2019/05 … 3. kolo v Bratislave (Fénix) | Výsledky | Sumár kola | Tabuľka po 3. kole

BKŠ-Spoje Bratislava D ... 4:4 | Grosiar 1.5, Meixner+Borgula 1, Bielčik 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-Fénix Bratislava C ... 3:5 | Grosiar+Nemčovičová 1, Procházková+Blahová 0.5, Meixner+Borgula+Bielčik 0

2019/03 … 2. kolo v Dunajskej Lužnej | Výsledky | Sumár kola | Foto | Tabuľka po 2. kole

BKŠ-Jakarta Bratislava ... 2:6 | Boris 1, Halas+Blecha 0.5, Grosiar+Meixner+Borgula+Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-DBK Bratislava C ..... 6:2 | Boris 1.5, Grosiar+Meixner+Halas 1, Blecha+Borgula+Procházk' 0.5, Nemčovičová+Blah' 0

2019/02 … 1. kolo v Bratislave (RSL) | Výsledky | Sumár kola | Tabuľka po 1. kole

BKŠ-Filozof Bratislava E ... 4:4 | Grosiar 1.5, Meixner+Boris 1, Halas 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-BPR Bratislava ......... 6:2 | Grosiar+Meixner+Boris 1.5, Halas 1, Procházková 0.5, Nemčovičová+Blahová 0 BKŠ-RSL Bratislava ......... 4:4 | Grosiar 1.5, Boris+Nemčovičová 1, Halas 0.5, Blahová+Procházková 0

Sezóna 2018

Konečné umiestnenie: 4. z 20 v celej IV. lige

2018/11 … 6. kolo v Bratislave (DBK) | Sumár kola | Konečná tabuľka

BKŠ-DBK Bratislava B ..... 2:6 | Grosiar 1, Halas+Blecha 0.5, Meixner+Boris+Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-Spoje Bratislava C ... 3:5 | Grosiar+Boris 1, Halas+Blecha 0.5, Meixner+Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-Fénix Bratislava C ... 5:3 | Grosiar+Boris+Halas+Nemčovičová 1, Blecha+Blahová 0.5, Meixner+Procházková 0

2018/10 … 5. kolo v Ilave | Výsledky | Sumár kola | Tabuľka po 5. kole

BKŠ-Púchov B ......... 4:4 | Halas 1.5, Grosiar+Meixner 1, Blecha 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-Ilava C .......... 5:3 | Halas 1.5, Grosiar+Meixner+Blecha 1, Procházková 0.5, Nemčovičová+Blahová 0
BKŠ-CEVA Trenčín E ... 5:3 | Halas+Grosiar+Meixner 1.5, Blecha 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházková 0

2018/09 … 4. kolo v Bratislave (DBK) | Výsledky | Sumár kola | Tabuľka po 4. kole

BKŠ-BENNI Nitra ...... 4:4 | Grosiar+Meixner+Boris 1, Halas+Blecha 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-Bánov A .......... 4:4 | Grosiar+Boris+Halas 1, Blecha+Procházková 0.5, Meixner+Nemčovičová+Blahová 0
BKŠ-RSL Bratislava ... 7:1 | Grosiar+Meixner 1.5, Boris+Nemčovičová+Halas 1, Blecha+Blahová 0.5, Procházková 0

2018/05 … 3. kolo v Dunajskej Lužnej | Výsledky | Sumár kola | Foto | Tabuľka po 3. kole

BKŠ-Trnava ....... 6:2 | Halas 1.5, Meixner+Boris+Nemčovičová+Blahová 1, Procházková 0.5, Bielčik+Bilic 0
BKŠ-Malinovo C ... 7:1 | Halas 1.5, Meixner+Boris+Nemčovičová+Procházková 1, Bielčik+Bilic+Blahová 0.5
BKŠ-Malinovo B ... 6:2 | Grosiar 1.5, Halas+Meixner+Boris+Blahová 1, Procházková 0.5, Nemčovičová 0

2018/03 … 2. kolo v Bratislave (MBK) | Výsledky | Sumár kola | Fotogaléria | Tabuľka po 2. kole

BKŠ-Fénix Bratislava C ..... 5:3 | Meixner+Boris 1.5, Grosiar 1, Halas+Procházková 0.5, Nemčovičová+Vančíková 0
BKŠ-Spoje Bratislava C ..... 2:6 | Boris 1.5, Meixner 0.5, Grosiar+Halas+Nemčovičová+Procházková+Vančíková 0
BKŠ-Filozof Bratislava E ... 5:3 | Grosiar 1.5, Meixner+Boris+Nemčovičová 1, Halas 0.5, Procházková+Vančíková 0

2018/02 … 1. kolo v Bratislave (DBK) | Výsledky | Sumár kola | Fotogaléria | Tabuľka po 1. kole

BKŠ-RSL Bratislava ..... 4:4 | Grosiar+Meixner+Boris 1, Halas+Blecha 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-DBK Bratislava B ... 2:6 | Meixner+Boris 1, Grosiar+Halas+Blecha+Nemčovičová+Blahová+Procházková 0
BKŠ-DBK Bratislava C ... 5:3 | Boris 1.5, Grosiar+Meixner 1, Halas+Blecha+Bielčik 0.5, Nemčovičová+Blahová+Procházk' 0

Sezóna 2017

Konečné umiestnenie: 11. z 26 v celej IV. lige

2017/11b … 6. kolo v Dunajskej Lužnej | Výsledky | Sumár kola | Foto | Konečná tabuľka

BKŠ-BK Nitra ......... 6:2 | Meixner+Boris 1.5, Grosiar+Nemčovičová 1, Halas+Blecha 0.5, Blahová+Procházková 0
BKŠ-BENNI Nitra ...... 7:1 | Boris 1.5, Grosiar+Meixner+Halas+Nemčovičová 1, Blecha+Bielčik+Procházková 0.5, Blahová 0
BKŠ-CEVA Trenčín D ... 5:3 | Boris+Bielčik 1.5, Nemčovičová 1, Halas+Blecha 0.5, Blahová+Procházková 0

2017/11a … 5. kolo v Bratislave (DBK) | Výsledky | Sumár kola

BKŠ-Filozof Bratislava E ... 6:2 | Meixner+Halas 1.5, Grosiar+Nemčovičová 1, Boris+Blecha 0.5, Blahová+Procházková 0
BKŠ-Fénix Bratislava C ..... 4:4 | Grosiar+Boris+Nemčovičová 1, Halas+Blecha 0.5, Meixner+Blahová+Procházková 0 
BKŠ-DBK Bratislava B ....... 1:7 | Halas+Blecha 0.5, Grosiar+Meixner+Boris+Nemčovičová+Blahová+Procházková 0

2017/09 … 4. kolo v Bánove | Výsledky | Sumár kola | Fotogaléria

BKŠ-Bánov B .... 4:4 | Grosiar+Halas+Nemčovičová 1, Meixner+Boris 0.5, Blecha+Procházková 0
BKŠ-Šurany B ... 7:1 | Meixner+Halas+Nemčovičová 1.5, Grosiar 1, Boris+Blecha+Procházková 0.5

2017/05 … 3. kolo v Nových Zámkoch | Výsledky | Sumár kola | Fotogaléria | Tabuľka   Umiestnenie: 4. z 8

BKŠ-Šurany B ..... 6:2 | Halas 1.5, Grosiar+Meixner+Nemčovičová 1, Blecha+Vančíková+Procházková 0.5, Boris 0
BKŠ-Nové Zámky ... 2:6 | Halas+Nemčovičová 1, Grosiar+Meixner+Boris+Blecha+Bielčik+Vančíková+Procházková 0

2017/04 … 2. kolo v Bánove | Výsledky | Sumár kola

BKŠ-Bánov B ... 3:5 | Meixner 1.5, Halas 1, Boris 0.5, Nemčovičová+Blecha+Bilic+Blahová+Procházková 0
BKŠ-Bánov A ... 0:8 | Meixner+Halas+Boris+Nemčovičová+Blecha+Bilic+Blahová+Procházková 0

2017/03 … 1. kolo v Bratislave (org. Malinovo) | Výsledky | Sumár kola | Fotogaléria

BKŠ-Galanta ...... 7:1 | Meixner+Halas+Nemčovičová 1.5, Grosiar 1, Bielčik+Blecha+Procházková 0.5, Bilic 0
BKŠ-Malinovo C ... 7:1 | Halas+Nemčovičová 1.5, Grosiar+Meixner+Procházková 1, Blecha+Bilic 0.5, Bielčik 0
BKŠ-Malinovo B ... 5:3 | Blecha 1.5, Grosiar+Meixner+Nemčovičová 1, Halas 0.5, Bielčik+Bilic+Procházková 0

Súvisiace správy

 • Slovenská IV. liga 2020/02 23. februára 2020

  V prvom kole základnej časti IV. ligy sezóny 2020 sme v Nitre uhrali nasledovné výsledky:

  BK Šamorín - Bánov ... 3:5
  BK Šamorín - Nitra ... 2:6

  Detailnejšie výsledky sú dostupné na stránke Slovenská Bedmintonová liga

 • Rozlosovanie IV. ligy 2. februára 2020

  Dnes bolo vydané rozlosovanie a rozpis IV. ligy zmiešaných družstiev dospelých pre sezónu 2020.

  Program nášho družstva v základnej časti IV. ligy:

  16. 23.2. (v Nitre): Šamorín-Bánov, Šamorín-Nitra
  29.3. (v D. Lužnej): Šamorín-Malinovo C, Šamorín-Malinovo B
  3.5. (v Dúbravke): Šamorín-DBK Bratislava C, Šamorín-Trnava
 • Slovenská IV. liga 2019/11 24. novembra 2019

  V poslednom kole sezóny IV. ligy sme v domácom prostredí (v Dunajskej Lužnej) uhrali nasledovné výsledky:

  BK Šamorín - Trenčín D ... 7:1
  BK Šamorín - Žilina B .... 4:4

  V poslednom zápase sezóny proti Žiline sme hrali bez našej mužskej jednotky, ktorá dala možnosť hrať dvojhru nášmu najmladšiemu (16-ročnému) hráčovi aj na úkor straty víťazstva, ktoré by nás v konečnej tabuľke posunulo o 2 miesta vyššie.

  Detailnejšie výsledky sú dostupné na stránke Slovenská Bedmintonová liga

 • Slovenská IV. liga 2019/10 27. októbra 2019

  V druhom kole prelínacej časti IV. ligy sme v Bratislave uhrali nasledovné výsledky:

  BK Šamorín - Trnava ....... 4:4
  BK Šamorín - Malinovo B ... 3:5

  Detailnejšie výsledky sú dostupné na stránke Slovenská Bedmintonová liga

 • Slovenská IV. liga 2019/09 22. septembra 2019

  V prvom kole prelínacej časti IV. ligy sme v Bratislave uhrali nasledovné výsledky:

  BK Šamorín - BPR Bratislava ....... 4:4
  BK Šamorín - RSL Bratislava ....... 5:3
  BK Šamorín - Spoje D Bratislava ... 5:3

  Najúspešnejším hráčom družstva v tomto kole bol náš 16-ročný Jakub Borgula (na fotografii chýba) ktorý vyhral všetkých 6 svojich zápasov.

 • Rozlosovanie prelínacej časti IV. ligy 23. júna 2019

  Dnes bolo zverejnené rozlosovanie jesennej prelínacej časti tohto ročníka IV. ligy.

  Program Šamorína v prelínacej časti:
  22.09. (organizujú Spoje BA): BK Šamorín - BPR, RSL, Spoje D
  27.10. (organizuje Malinovo): BK Šamorín - Trnava, Malinovo B
  24.11. (v Dun. Lužnej !!! ): BK Šamorín - Trenčín D, Žilina B

  Rozpis súťaže | Rozlosovanie súťaže

 • Ukončenie základnej časti IV. ligy 5. mája 2019

  Zápasy posledného (3.) kola ukončili boje v základných skupinách a určili rozmiestnenie družstiev v skupinách prelínacej časti ligy.

  ➡ VÝSLEDKY 3. KOLA:

  ✅ 𝑺𝒌𝒖𝒑𝒊𝒏𝒂 𝑩𝑹𝑨𝑻𝑰𝑺𝑳𝑨𝑽𝑨:
  JAKARTA – RSL 4:4, Filozof 6:2
  FÉNIX – BPR 4:4, Šamorín 5:3
  SPOJE – Šamorín 4:4, BPR 3:5
  ŠAMORÍN – Spoje 4:4, Fénix 3:5
  BPR – Fénix 4:4, Spoje 5:3
  RSL – Jakarta 4:4, DBK 4:4
  FILOZOF – DBK 4:4, Jakarta 2:6
  DBK – Filozof 4:4, RSL 4:4

  ✅ 𝑺𝒌𝒖𝒑𝒊𝒏𝒂 𝑱𝑼𝑯:
  SKALICA – Fa Pezinok 7:1, BK Pezinok 8:0
  NITRA – Malinovo B 6:2, Malinovo C 7:1
  BÁNOV – Malinovo C 8:0, Malinovo B 6:2
  TRNAVA – BK Pezinok 8:0, Fa Pezinok 4:4
  MALINOVO B – Nitra 2:6, Bánov 2:6
  FA PEZINOK – Skalica 1:7, Trnava 4:4
  MALINOVO C – Bánov 0:8, Nitra 1:7
  BK PEZINOK – Trnava 0:8, Skalica 0:8

  ✅ 𝑺𝒌𝒖𝒑𝒊𝒏𝒂 𝑺𝑬𝑽𝑬𝑹:
  TRENČÍN E – Púchov 6:2, Ilava 8:0
  B. BYSTRICA – Martin 6:2, Žilina 6:2
  PÚCHOV – Trenčín E 2:6, Trenčín D 7:1
  ŽILINA – Piešťany 6:2, B. Bystrica 2:6
  TRENČÍN D – Ilava 4:4, Púchov 1:7
  MARTIN – B. Bystrica 2:6, Piešťany 6:2
  ILAVA – Trenčín D 4:4, Trenčín E 0:8
  PIEŠŤANY – Žilina 2:6, Martin 2:6

  ➡ ZLOŽENIE SKUPÍN PRELÍNACEJ ČASTI:

  ✅ 𝐒𝐤𝐮𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐨 𝟏.-𝟖. 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨:
  Jakarta, Fénix, Skalica, Nitra, Bánov, Trenčín E, B. Bystrica, Púchov
  ✅ 𝐒𝐤𝐮𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐨 𝟗.-𝟏𝟔. 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨:
  Spoje, Šamorín, BPR, RSL, Trnava, Malinovo B, Žilina, Trenčín D
  ✅ 𝐒𝐤𝐮𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐨 𝟏𝟕.-𝟐𝟒. 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨:
  Filozof, DBK, Fa Pezinok, Malinovo C, BK Pezinok, Martin, Ilava, Piešťany

  ◉ 𝑷𝒐𝒛𝒏𝒂́𝒎𝒌𝒂: Všetky údaje a tabuľka sú neoficiálne !

 • Slovenská IV. liga 2019/05 5. mája 2019

  V treťom kole IV. ligy sme v Bratislave uhrali nasledovné výsledky:

  BK Šamorín - Spoje Bratislava 'D' ... 4:4
  BK Šamorín - Fénix Bratislava 'C' ... 3:5

  Výsledky našich zápasov

 • Aktuálny stav IV. bedmintonovej ligy 14. apríla 2019

  Aktuálny stav v jednotlivých skupinách IV. ligy pred posledným 3. kolom základnej časti, ktoré rozhodne o rozdelení 24 družstiev do troch 8-členných výkonnostných skupín prelínacej časti *** :

  ✅ Program 3. kola v skupine BRATISLAVA (5.5.2019):
  Jakarta – RSL , Jakarta – Filozof / Fénix – BPR , Fénix – Šamorín / Spoje – Šamorín , Spoje – BPR / DBK – Filozof , DBK – RSL

  ✅ Program 3. kola v skupine JUH (5.5.2019):
  Skalica – Forza Pezinok , Skalica – Bklub Pezinok / Nitra – Malinovo B , Nitra – Malinovo C / Bánov – Malinovo C , Bánov – Malinovo D / Trnava – Bklub Pezinok , Trnava – Forza Pezinok

  ✅ Program 3. kola v skupine SEVER (5.5.2019):
  Trenčín E – Púchov , Trenčín E – Ilava / B. Bystrica – Martin , B. Bystrica – Žilina / Trenčín D – Ilava , Trenčín D – Púchov / Piešťany – Žilina , Piešťany – Martin

  *** Rozdelenie do výkonnostných skupín:
  ➡ V skupine o 1.-8. miesto (a dve postupové miesta do III. ligy) budú hrať prvé 3 družstvá z každej základnej skupiny okrem najhoršieho na 3.mieste
  ➡ V skupine o 9.-16. miesto budú hrať družstvá zo 4. a 5. miesta základných skupín spolu s najhorším na 3.mieste a najlepším na 6.mieste
  ➡ V skupine o 17.-24. miesto budú hrať zvyšné družstvá

 • Slovenská IV. liga 2019/03 24. marca 2019

  V duhom kole IV. ligy sme v doma v Dunajskej Lužnej uhrali nasledovné výsledky:

  BK Šamorín - Jakarta Bratislava ... 2:6
  BK Šamorín - DBK Bratislava 'C' ... 6:2

  https://photos.app.goo.gl/d6bsWN7yfwWNCwVM8