Predvádzacia hodina – ZŠ KALINKOVO


Dnes sme pokračovali v nášom nábore ďalšou úspešnou predvádzacou bedmintonovou hodinou na Základnej škole v Kalinkove.