Predvádzacia hodina – ZŠ HAMULIAKOVO


Dnes sme pokračovali v nášom nábore ďalšou predvádzacou bedmintonovou hodinou na Základnej škole v Hamuliakove.