Bratislavská MBL liga 2017/03 – výsledky


V 7. kole MBL dosiahli družstvá BK Šamorín nasledovné výsledky:
Šamorín 1 (Slávka BLAHOVÁ + Marián BILIC + Roland BIELČIK) … 8 bodov
Šamorín 2 (Nela PROCHÁZKOVÁ + Radoslav LUŠTÍK + Ladislav CSENKEY) … 7 bodov
Prvé družstvo si udržalo priebežné siedme miesto (z 27 družstiev) a veľkú nádej na účasť v júnovom 10-tom finálovom kole tejto súťaže.