Nová webstránka klubu


Bedmintonový klub Šamorín spustil svoju novú webstránku, ktorá na nezmenenej adrese www.bedmintonsamorin.sk nahrádza pôvodnú webstránku zaniknutého Šamorínskeho bedmintonového centra. Webstránka bude okrem informovania o dianí v klube slúžiť aj na prihlasovanie sa na tréningy, turnaje a pod.

Pôvodná webstránka (dokumentujúca okrem iného aj staršie súťaže a aktivity) bude odteraz prístupná na adrese old.bedmintonsamorin.sk.