Klubový kalendár na zvyšok roka


Hlavné termíny pre členov a reprezentantov klubu:

SZBe 4. liga: 30.9., 21.10., 18.11.
Súboje s Pezinkom: 27.10., 24.11.
Turnaje v Dun. Lužnej: 22.9., 13.10., 10.11., 8.12.
MBL v Bratislave: 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Koncoročná členská schôdza OZ: 15.12.

Kompletný kalendár je dostupný tu: https://drive.google.com/file/d/1DJk5mgH41YQRvw1j0c5dcpjBFTu7vXES