Nový systém tréningov detí


Od septembra 2019 rozširujeme systém tréningov detí doteraz vykonávaných len v Dunajskej Lužnej.

Hlavnou novinkou je že trénovať sa bude okrem Dun. Lužnej už aj v ŠAMORÍNE (v telocvični gymnázia). Okrem toho sa znižuje cena, menia tréneri, zavádzajú akcie (prvý tréning je bezplatný, noví členovia klubu neplatia členské za rok 2019).

Detailnejšie info a registrácia na stránke tréningov:

www.bedmintonsamorin.sk/treningy