Ocenenie práce predsedu klubu


Počas januárového klubového turnaja došlo k milej udalosti:
skupina členov Bedmintonového klubu Šamorín obdarovala predsedu klubu drevenou ďakovnou plaketou za jeho úsilie pri vedení klubu a organizovaní bedmintonových akcií … viď fotogaléria