Predvádzacia hodina – Hotelová akadémia a SOŠ Jednota Šamorín


Dnes sme pokračovali v nášom nábore ďalšou predvádzacou bedmintonovou hodinou na Hotelovej akadémii a SOŠ Jednota v Šamoríne.

Viac informácií o nábore a možnosti prihlásiť sa na tréningy detí možno nájsť na stánke  www.bedmintonsamorin.sk/treningy