Zmena organizácie súťažných sezón SZBe


Slovenský zväz bedmintonu (SZBe) schválil na svojej júnovej členskej schôdzi okrem iného aj zmenu organizácie súťažných sezón. Ttýka sa to aj družstva BK Šamorín účinkujúceho v IV. lige zmiešaných družstiev dospelých. Do konca tohoto roku sa odohrá skrátená sezóna (október-december 2016) a následne už budú každý rok nasledovať celoročné sezóny (január-december).

Vysvetlenie zväzu:

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2016 zaviedla Badminton Europe Confederation zmenu vekových kategórií mládeže v tom, že prechod hráčov z mladšej vekovej kategórie do staršej nebude v lete, ale k 1. januáru, na tieto vekové kategórie prejde aj SZBe, tak ako ostatné štáty Európy a to od 1.1.2017. Dôvodom tejto zmeny je prispôsobenie sa predpisom BWF a teda celému ostatnému svetu. Podľa nových európskych pravidiel má zmena vekových kategórií hráčov prebehnúť vždy k 1.januáru. Na základe tejto zmeny bolo potrebné zmeniť celú štruktúru našej súťažnej sezóny – naša súťažná sezóna už nebude v období jeseň – jar ale jar – jeseň, teda nová sezóna bude totožná s kalendárnym rokom. Takáto nová kompletná sezóna začne prvý krát od 1.1.2017. Aby sme mohli začať s novou kompletnou sezónou od 1.1.2017, bude v období od 1.8.2016 do 31.12.2016 prebiehať prechodná skrátená sezóna, v ktorej budú vekové kategórie mládeže ešte podľa našich starých pravidiel, od 1.1.2017 budú vekové kategórie mládeže podľa nových pravidiel.