Bratislavská MBL liga


Základné informácie

Organizátor: Bedmintonland Bratislava (Martin Schön)
Miesto konania: kurty TK Slávia Agrofert, Májová 21, Petržalka – Bratislava
Periodicita: raz mesačne – celoročne (okrem júla a augusta)
Cena: 30 EUR za tím (každý člen tímu 10 EUR)
Termíny: viď webstránka súťaže

Herný systém:

  • bedmintonová štvorhrová súťaž trojčlenných zmiešaných družstiev
  • trojčlenné družstvá musia mať minimálne jednu ženu (typicky jedna žena a dvaja muži)
  • liga sa hrá celoročne (od septembra do júna) v 10 kolách raz mesačne (prevažne v sobotu)
  • každé kolo sa hrá na 6 stretnutí švajčiarským systémom, ktorý zohľadňuje výkonnosť
  • družstvo odohrá v každom stretnutí proti vylosovanému súperovi 3 štvorhrové sety do 21:
    1. MIX (žena s prvým mužom) + ŠM (mužská štvorhra) + 2. MIX (žena s druhým mužom)
  • za každý vyhratý set je 1 bod (zápasy teda končia 3:0 alebo 2:1) a maximum bodov v kole je 18
  • výsledky jednotlivých kôl sa družstvám zaznamenávajú v sezónnej tabuľke