Termíny tréningov


Pre tréningy dospelých bol určený pevný termín: každý pondelok od 18 do 19 hod. (jedna hodina). Žiadame všetkých záujemcov o účasť o elektronické prihlasovanie sa aby organizátor tréningov vedel vopred zarezervovať potrebný počet kurtov.

Systém detských tréningov sa finalizuje a bude tu na stránke predstavený do 15.9.2016. Spustenie systému detských tréningov je očakávané v druhej polovici septembra.