Vyúčtovanie tréningov


Systém spoplatňovania tréningov:

Platnosť: od 1.9.2019 do 30.6.2020

Cena za hromadný tréning (v daných časoch, bežné trvanie 90 min.):

Cena za individuálny tréning (samostatne alebo v malej skupinke v individuálnych časoch):

  • v závislosti od počtu hráčov, dĺžky tréningu, miesta konania a od dohody s trénerom

Platba:

  • raz mesačne (do 15-teho dňa v mesiaci) za tréningy absolvované v predchádzajúcom mesiaci
  • bezhotovostne na bankový účet klubu SK75 1100 0000 0029 4401 0846
  • s uvedením identifikácie (priezviska) osoby/osôb v poznámke platby (variabilný symbol nevyužívame)
  • v prípade platby za viac osôb (napr. rodič+dieťa resp. 2 deti) plaťte jedným spoločným prevodom
  • platbu je možné spojiť s uhradením aj iného poplatku (napr. klubové členské splatné v januári každého roku)
  • je možné poslať ľubovoľný finančný kredit, z ktorého sa budú platby automaticky odpočítavať


Nezaplatené sumy za predchádzajúce obdobia :

2020-03
< 1 >
KOZYREV Georg15 €
2020-01
< 1 >
RAUKOVÁ Sára15 €