Vyúčtovanie tréningov


Systém spoplatňovania tréningov detí:

Platnosť: od 1.9.2017

Cena (za hodinovú tréningovú jednotku):

Platba:

  • raz mesačne (do 10-teho dňa v mesiaci) za tréningy absolvované v predchádzajúcom mesiaci
  • bezhotovostne na bankový účet klubu SK75 1100 0000 0029 4401 0846
  • s uvedením identifikácie (mena) osoby/osôb v poznámke platby (variabilný symbol nevyužívame)
  • v prípade platby za viac osôb (napr. rodič+dieťa) plaťte jedným spoločným prevodom
  • platbu je možné spojiť s uhradením aj iného poplatku (napr. klubové členské)
  • NOVINKA: možnosť poslať ľubovoľný finančný kredit, z ktorého sa budú platby automaticky odpočítavať

>>> Online prehľad účasti, súm, dátumov zaplatenia … <<<


Nezaplatené sumy za predchádzajúce obdobia :

2018-04
< 7 >
BOŠANSKÝ Erik98 €
KRCHNIAK Oliver56 €
MICHALÍK Shaiel22 €
MOKOŠ Matúš70 €
MÓRO Nikki63 €
MÓRO Nelly67 €
PACZKOWSKI Daniel22 €
2018-03
< 0 >

Súvisiace správy