Predvádzacia hodina – ZŠ KVETOSLAVOV


Dnes sme pokračovali v nášom nábore ďalšou úspešnou predvádzacou bedmintonovou hodinou na Základnej škole v Kvetoslavove.